Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMaddoxx Maddoxx
blueberry

September 20 2018

blueberry
blueberry

September 19 2018

blueberry
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMissMurder MissMurder

July 25 2018

blueberry

June 28 2018

blueberry
7648 1ef7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect

June 19 2018

blueberry
1962 0e87 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarwenan1 arwenan1
blueberry
4746 f651 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect

June 09 2018

blueberry
3136 b80c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect

June 04 2018

blueberry
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 03 2018

blueberry

May 31 2018

May 22 2018

blueberry
0631 44fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
blueberry
blueberry
The French Pyrenees

May 19 2018

blueberry
0590 4da8

May 18 2018

blueberry
blueberry
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

May 16 2018

blueberry
3338 6300
Reposted fromnazarena nazarena viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl