Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

blueberry
blueberry

July 17 2017

blueberry

July 11 2017

blueberry
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
blueberry

June 29 2017

blueberry

June 26 2017

blueberry
6656 4659 500

June 19 2017

blueberry
4277 907e 500

June 12 2017

blueberry
4297 d98c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 01 2017

blueberry
5737 8641 500

May 31 2017

blueberry

May 29 2017

blueberry
9068 280f 500
Miedzianka, świętokrzyskie, Polska

May 10 2017

9518 0e8a 500
blueberry
blueberry

faebee:

i have this idealized version of myself in my head that is content and doing what she loves and comfortable and sometimes i get so caught up in her life that it’s almost impossible to realize that she isn’t real yet. but i hope to be her someday.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
blueberry

Alfabet dorosłego człowieka

 

A może by tak jeszcze raz

Być bardziej sobą niż aktorem

Chcieć marzyć i w przekorny czas

Dzień pchać do nieba swoim torem

 

Edenu szukać pod Golgotą

Fatum zamieniać w Boga rękę

Grzechu nie zgarniać miarką złotą

Humorem zbić niejedną mękę

 

I jakoś tak żyć bardziej życiem

Jak dzieci liczne i beztroskie

Każdą godzinę chrzcić odkryciem

Lament stapiając w tym co boskie

 

Łabędzi śpiew zostawić ptakom

Miłością spojrzeć w zmartwychwstanie

Nadzieją wierzyć nowym znakom

Ocalić moc na śmierć zaranie

 

Piękna żadnego nie żałować

Rozumnie chłonąć świata strony

Słońcem i mrokiem się budować

To po to został on stworzony

 

Uwierzyć w szczęście wreszcie swoje

Wiarą zwyczajną tą z człowiekiem

Zaufać sercom serc podwoje

Że życie wciąż przychodzi z wiekiem

 

Ą, Ę i Ć dać ich własny kąt

Ś małe forsować z rozsądku

X, Y w życiu to nie błąd

Źle kiedy wszystko jest w porządku

— ks. Wojciech Węgrzyniak
blueberry
Reposted fromsilence89 silence89 viaMaddoxx Maddoxx

May 05 2017

blueberry

April 26 2017

blueberry
blueberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl