Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

blueberry

March 09 2017

blueberry

February 26 2017

blueberry
5465 6187
  tęsknie za morzem ...
Reposted fromIriss Iriss viaevuszka evuszka

February 25 2017

blueberry
Nie pozwól nikomu by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— znalezione
blueberry
3303 52e1
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaMaddoxx Maddoxx

February 22 2017

blueberry
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viasmokeshe smokeshe

June 20 2015

blueberry
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viaMaddoxx Maddoxx

May 10 2015

blueberry

May 03 2015

blueberry

March 18 2015

blueberry

March 17 2015

blueberry
3792 4417 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavicodin vicodin

March 15 2015

blueberry

February 24 2015

blueberry

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaguerriera guerriera

February 17 2015

blueberry
blueberry
3980 0c6e 500
Reposted fromstargazing stargazing viagoby goby
blueberry
8928 19b5 500
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viagoby goby
7080 2eb3 500
Reposted fromknell knell viasunshines4me sunshines4me
3037 e0eb 500

beatpie:

Cherry blossoms in full bloom at Mount Yoshino, Nara, Japan

Reposted fromniha-nyan niha-nyan viagoby goby
blueberry
Nie tylko krew wypełnia moje serce. Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja
— Keith Donohue
Reposted fromblueinsane blueinsane viaciasteczkowa ciasteczkowa
blueberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl