Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

blueberry
2676 cf05 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaillustrious illustrious

April 11 2018

blueberry
0223 a9a6
Reposted fromescapism escapism vialove-in-vain love-in-vain
blueberry
4282 1902
Reposted fromursa-major ursa-major via000monnnn066 000monnnn066
blueberry
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara

April 04 2018

blueberry
4277 907e 500

March 28 2018

blueberry

March 25 2018

blueberry
9790 7f37 500
Reposted fromMadristas Madristas vialena001 lena001

March 21 2018

blueberry

March 19 2018

blueberry
7608 0bec
Reposted fromEtnigos Etnigos vialena001 lena001

March 12 2018

blueberry
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia vianecropixie necropixie

March 10 2018

blueberry
7223 b9fe
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoniewszystko toniewszystko
blueberry
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMissMurder MissMurder

March 04 2018

blueberry
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo

February 26 2018

blueberry
4721 ad23
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viaguerriera guerriera

February 13 2018

blueberry

January 30 2018

blueberry
„...dziewczynka, gdy stanie się kobietą, będzie wiedziała, jak poruszać się w świecie.
A w szczególności zrozumie, że
Gdy się na coś nie zgadza, to jest wredna i cyniczna.
Gdy się cieszy, to się wygłupia albo jest pijana.
Gdy chce ładnie wyglądać, to się mizdrzy, a gdy kimś się zainteresuje, to się puszcza.
Gdy się wstydzi, to jest głupia, a gdy się nie wstydzi, to jest bezwstydna.
Gdy się przy czymś upiera, to przesadza, a gdy się nie upiera, to nie wie, czego chce.
Jak kocha, to jest naiwna, a jak nie kocha, to jest zimna.
Gdy ma ochotę na seks, to jest suką, a gdy nie ma ochoty na seks, to też jest suką.
Jeśli chce być kimś – to znaczy, że przewróciło się jej w głowie,
a jak nie chce być kimś, to jest głupią kurą.
Jeśli jest sama, to znaczy, że nikt jej nie chciał, a jeśli jest z kimś, to znaczy, że cwana.
...a gdy dostaje furii – to jej się tylko tak zdaje.” 


— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy, 25/2000
Reposted fromWerbena Werbena viainyou inyou
blueberry
The Salk Institute
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialena001 lena001

January 28 2018

blueberry
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
blueberry
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl