Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

9518 0e8a 500
blueberry
blueberry

faebee:

i have this idealized version of myself in my head that is content and doing what she loves and comfortable and sometimes i get so caught up in her life that it’s almost impossible to realize that she isn’t real yet. but i hope to be her someday.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
blueberry

Alfabet dorosłego człowieka

 

A może by tak jeszcze raz

Być bardziej sobą niż aktorem

Chcieć marzyć i w przekorny czas

Dzień pchać do nieba swoim torem

 

Edenu szukać pod Golgotą

Fatum zamieniać w Boga rękę

Grzechu nie zgarniać miarką złotą

Humorem zbić niejedną mękę

 

I jakoś tak żyć bardziej życiem

Jak dzieci liczne i beztroskie

Każdą godzinę chrzcić odkryciem

Lament stapiając w tym co boskie

 

Łabędzi śpiew zostawić ptakom

Miłością spojrzeć w zmartwychwstanie

Nadzieją wierzyć nowym znakom

Ocalić moc na śmierć zaranie

 

Piękna żadnego nie żałować

Rozumnie chłonąć świata strony

Słońcem i mrokiem się budować

To po to został on stworzony

 

Uwierzyć w szczęście wreszcie swoje

Wiarą zwyczajną tą z człowiekiem

Zaufać sercom serc podwoje

Że życie wciąż przychodzi z wiekiem

 

Ą, Ę i Ć dać ich własny kąt

Ś małe forsować z rozsądku

X, Y w życiu to nie błąd

Źle kiedy wszystko jest w porządku

— ks. Wojciech Węgrzyniak
blueberry
Reposted fromsilence89 silence89 viaMaddoxx Maddoxx

May 05 2017

blueberry

April 26 2017

blueberry
blueberry
blueberry
1420 6abd 500
Reposted fromrol rol viaIamPerfect IamPerfect
blueberry
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
blueberry
Reposted fromworst-case worst-case viakatalama katalama

April 24 2017

blueberry

March 09 2017

blueberry

February 26 2017

blueberry
5465 6187
  tęsknie za morzem ...
Reposted fromIriss Iriss viaevuszka evuszka

February 25 2017

blueberry
Nie pozwól nikomu by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— znalezione
blueberry
3303 52e1
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaMaddoxx Maddoxx

February 22 2017

blueberry
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viasmokeshe smokeshe

June 20 2015

blueberry
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viaMaddoxx Maddoxx

May 10 2015

blueberry

May 03 2015

blueberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl