Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2019

blueberry
blueberry
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena viaguerriera guerriera
blueberry
blueberry

October 03 2019

blueberry
4666 aa34 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasusano susano
blueberry
Reposted fromshakeme shakeme viaNotimportanat Notimportanat

October 01 2019

blueberry
6074 5c05 500
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
blueberry
2624 b589

September 24 2019

blueberry
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyta zyta

August 26 2019

blueberry
Reposted fromworst-case worst-case viaejze ejze
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viaejze ejze

August 19 2019

blueberry
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo viaguerriera guerriera

August 13 2019

blueberry
0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
blueberry

July 29 2019

blueberry
3870 c00d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaejze ejze

July 14 2019

blueberry
0027 e413 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialexxie lexxie
blueberry
blueberry
Reposted fromshakeme shakeme viaarchitect architect

June 21 2019

blueberry
5239 60ed 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl