Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

blueberry

January 30 2018

blueberry
„...dziewczynka, gdy stanie się kobietą, będzie wiedziała, jak poruszać się w świecie.
A w szczególności zrozumie, że
Gdy się na coś nie zgadza, to jest wredna i cyniczna.
Gdy się cieszy, to się wygłupia albo jest pijana.
Gdy chce ładnie wyglądać, to się mizdrzy, a gdy kimś się zainteresuje, to się puszcza.
Gdy się wstydzi, to jest głupia, a gdy się nie wstydzi, to jest bezwstydna.
Gdy się przy czymś upiera, to przesadza, a gdy się nie upiera, to nie wie, czego chce.
Jak kocha, to jest naiwna, a jak nie kocha, to jest zimna.
Gdy ma ochotę na seks, to jest suką, a gdy nie ma ochoty na seks, to też jest suką.
Jeśli chce być kimś – to znaczy, że przewróciło się jej w głowie,
a jak nie chce być kimś, to jest głupią kurą.
Jeśli jest sama, to znaczy, że nikt jej nie chciał, a jeśli jest z kimś, to znaczy, że cwana.
...a gdy dostaje furii – to jej się tylko tak zdaje.” 


— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy, 25/2000
Reposted fromWerbena Werbena viainyou inyou
blueberry
The Salk Institute
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialena001 lena001

January 28 2018

blueberry
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
blueberry
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
blueberry

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy

January 21 2018

blueberry
Reposted fromFlau Flau viabudas budas

January 17 2018

blueberry
4408 2e0f 500
Reposted from777727772 777727772 viapomsa pomsa
blueberry
3545 469e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem
blueberry
7139 81a0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackbagira blackbagira

January 15 2018

blueberry
5595 d434

January 10 2018

blueberry
blueberry
blueberry
2685 d759

January 06 2018

blueberry
5408 181c 500
Reposted fromhoneybunny honeybunny viaguerriera guerriera

January 03 2018

blueberry
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaguerriera guerriera

December 27 2017

blueberry
1313 b4da
Reposted fromkaiee kaiee viaPaseroVirus PaseroVirus

December 26 2017

blueberry
5298 b416
blueberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl